کار و استخدام برای ایرانیان دریایی. پیدا کردن شغل در بهترین شرکت‌های ایران و شرکت‌های بین المللی فعال در ایران. جذب آسان متخصصان ایرانی، کارشناسان و مدیران در تمام صنایع دریایی و شهرستانها، از جمله تهران.

آخرین فرصت های شغلی